Det här ingår vid en service av din luftvärmepump.

   Liten service:                            1495:- inkl moms.

   Följande ingår i en liten service:

   Innedel:
      
      

Demontering av skyddskåpa och fläkthjul.
    

Dammsugning, rengöringsmedel och sköljning
  av alla delar samt innanmäte.

    
●Läcksökning.
   
●Mätning av luftflöde och utblåstemperatur.
    
●Funktionsprov.
    
●Serviceprotokoll.
 

   Stor service:                           1895:-  inkl moms.


   Följande ingår i en stor service:

   Liten service +
    

   Utedel:
    
●Demontering av skyddskåpa.
    
●Dammsugning, rengöringsmedel av kondensor
 samt innanmäte.
   
●Kontroll av lager i fläktmotor.
   
●Kontroll av vibrationsdämpare till kompressor
 och konsol.
    
●Kontroll av dränering (lutning)
   
●Trycktest
    
●Funktionsprov

 Priserna gäller inom 5 mil från Sundsvall,

därefter tillkommer 88:- per mil. Tillkommer 500:- för pump med 2 innedelar.