Installation

Vår målsättning är att alla installationer ska vara av bästa kvalité.

Vi pratar noga igenom installationen med kund innan vi börjar

så att inga missförstånd ska uppstå.

Ett års garanti lämnas på alla installationer.

Vi gör en komplett installation inklusive eldragning och inkoppling i central eller annan lämplig anslutning.
Kostnad för en komplett installation är 4800:- efter rotavdrag.

Beställning av installation.

Vad ingår i en installation.